Từ xa xưa, tiếng trống đã gắn liền với đời sống văn hóa của dân tộc Việt Nam ta. Thứ âm thanh trầm hùng của loại nhạc cụ này luôn vang lên trong các lễ hội. Trải qua hàng ngàn năm lịch sử, các thế hệ nghệ nhân tài hoa làng Đọi Tam, xã Đọi Sơn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam trước kia cũng như hiện nay bằng chính cái tâm của mình vẫn miệt mài làm ra những chiếc trống đẹp về hình thức, chuẩn về âm thanh.