Ngày 01/7/2022, Nga khẳng định hoạt động cung cấp khí đốt tự nhiên hóa lỏng từ dự án Sakhalin-2 của nước này sẽ không bị ảnh hưởng sau khi Mát-xcơ-va thành lập một công ty mới chịu trách nhiệm điều hành dự án này.