Khi thời tiết trở nên mát hơn, thu thập và chuẩn bị đủ thịt để sống sót qua mùa Đông là rất quan trọng đối với bất kỳ cộng đồng hoang dã nào và một trong cách hiệu quả nhất là tạo ra một trại săn bắn theo mùa để tận dụng lợi thế của những con đường mòn. Thử thách trong chương trình này là xây dựng một nơi trú ẩn có thể chứa hai người một cách thoải mái trong vài tuần, trong mùa săn bắn.