Thử thách của các nhân vật tuần này sẽ hoàn toàn khác lạ, chinh phục ngọn núi Steen. Chúng ta sẽ đương đầu với ngọn núi này, có rất nhiều tiềm ẩn đang chờ đợi. Gió có thể rất mạnh và khốc liệt. Các nhân vật đều cảm thấy thú vị vì có khó khăn để vượt qua, những thử thách đẩy bạn tới giới hạn khiến bạn phải hy sinh, nỗ lực nhưng đó là những điều giúp cuộc sống có giá trị.