Thử thách của các nhân vật tuần này sẽ hoàn toàn khác lạ, chinh phục thác Rio La Venta, với dòng nước dữ và rất nhiều vách đá dựng đứng, có rất nhiều nguy cơ tiềm ẩn đang chờ đợi. Các nhân vật đều cảm thấy thú vị vì có khó khăn để vượt qua, những thử thách đẩy bạn tới giới hạn khiến bạn phải hy sinh, nỗ lực nhưng đó là những điều giúp cuộc sống có giá trị.