Trong chương trình Kỹ năng sinh tồn - "Nơi trú ẩn", các ứng viên từ khắp mọi nơi sẽ cùng tụ họp lại và tranh tài để tìm ra được người có thể dựng được nơi trú ẩn an toàn, tốt nhất ở nơi thiên nhiên khắc nghiệt và đe dọa mạng sống bất cứ lúc nào.