Trong chương trình Thử thách bản lĩnh phát sóng ngày 14/6, mời quý vị cùng hướng đến điểm cực Nam của Nam Mỹ, Patagonia - Chile. Đây là hành trình dài đầy mệt mỏi, Matt và Danny phải tìm đường xuyên qua những khu rừng và những ngọn núi nguy hiểm nhất thế giới. Liệu hai nhân vật trải nghiệm Matt và Danny có thể đối diện với gió mạnh, địa chất thiếu ổn định của dòng sông băng xám và vượt qua 75 năm dặm đi bộ trong 4 ngày?