Không quản ngại khó khăn, tập thể các thầy cô với trái tim nhân hậu công tác tại trường Nguyễn Đình Chiểu đã dành sự quan tâm, sự đồng cảm và truyền dạy các trẻ khuyết tật để kỹ năng và hành trang bước vào cuộc sống.