Đàn tính tẩu, một trong những giá trị văn hóa vô cùng quý giá của đồng bào dân tộc Thái. Tiếng đàn ấy là tiếng lòng của dân tộc Thái, là âm thanh vọng vang non ngàn quê hương. Gìn giữ tiếng đàn tính tẩu gắn với bảo tồn các điệu múa nón, múa xòe truyền thống vùng Tây Bắc, để những điệu múa nón, múa xòe thướt tha mãi mãi không bị mai một, để vẻ đẹp thanh âm núi rừng và những điệu múa ấy là tình yêu lớn trong lòng mỗi người con dân tộc Thái.