"Nghề phục vụ" nói về nghề mà rất nhiều người đang nghĩ rằng nó thấp kém hay không mang lại giá trị cao như những nghề khác. Nhưng qua đây sẽ cho chúng ta thấy được cái nhìn khác hơn về nghề có thể coi là "làm dâu trăm họ".