Xóm chạy thận gồm những cư dân ở khắp nơi về đây thuê trọ, để thuận tiện hơn cho mỗi lần chạy thận giúp họ duy trì sự sống. Qua lăng kính của Trần Phương Nhung, bệnh nhân bị suy thận để thấy được một góc nhìn khác về xóm nhỏ chạy thận, những câu chuyện tưởng chừng đơn giản nhưng qua con mắt quan sát tinh tế của Nhung đã giúp lay động tâm hồn, để có một góc nhìn thanh thản và nhân văn hơn.