Người Mường coi cồng chiêng là báu vật trong ngôi nhà của mình và giữ gìn qua các thế hệ, trải qua những thăng trầm của lịch sử. Có những lúc giá trị cồng chiêng cũng bị mai một nhưng với tình yêu với dân tộc mình, những người con đất Mường như nghệ nhân Bùi Tiến Xô đang cố gắng gìn giữ cái hồn lịch sử, tín ngưỡng, tinh thần của văn hóa Mường.