Sinh ra ở trên đời ai chẳng có mong muốn có một đôi mắt sáng, một trái tim yêu, có đôi tay lành lặn, một cơ thể hoàn chỉnh để có thể cảm nhận cuộc sống chân thực bằng cảm giác của mình.