Vấn đề thừa, thiếu giáo viên sẽ là hiện hữu khi chương trình giáo dục phổ thông mới sẽ được bắt đầu triển khai từ năm học 2022-2023 đối với lớp 10