Vừa qua, Hội đồng Tiền lương Quốc gia đã thông qua đề xuất tăng lương tối thiểu từ ngày 01/7/2022. Sau 2 năm tạm hoãn, việc tăng lương tối thiểu được nhận định là rất cần thiết. Bởi việc đảm bảo thu nhập đủ sống cho người lao động là yếu tố quan trọng để ổn định sản xuất, ổn định mối quan hệ giữa lao động và doanh nghiệp. Nếu tiếp tục trì hoãn sẽ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất và mục tiêu phục hồi sản xuất sẽ khó thực hiện được.