Vải thiều là mặt hàng xuất khẩu triển vọng khi năm nay tỉnh Bắc Giang - vùng chuyên canh mặt hàng này tăng diện tích trồng  lên 28.300ha, sản lượng vải thiều dự kiến khoảng 160.000 tấn, trong đó nhiều diện tích áp dụng VIETGAP, GLOBAL GAP. Dự kiến trung tuần tháng 5 vải chín sớm sẽ cho thu hoạch, còn vải chính vụ sẽ thu hoạch vào trung tuần tháng 6. Thời điểm này ngành nông nghiệp địa phương đang sát sao hướng dẫn người dân chăm sóc để nâng cao chất lượng trái vải, với quyết tâm để mở rộng xuất khẩu đến thị trường khó tính.