Đọc sách giúp định hình tư duy, phát triển trí tuệ, nhân cách, tâm hồn cao đẹp và lối sống lành mạnh của mỗi người. Trong bối cảnh bùng nổ công nghệ thông tin, thiết bị điện tử trở thành trung tâm giải trí đầy sức hút khiến cho lượng độc giả trẻ giảm mạnh trong những năm gần đây. Tại TP. Đà Nẵng, nhiều giải pháp lan tỏa văn hóa đọc đến thế hệ trẻ đã được triển khai, và nhận được nhiều tín hiệu tích cực.