Bộ Giao thông vận tải vừa kiến nghị Thủ tướng xem xét, chỉ đạo các bộ, ngành và địa phương triển khai một số giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp vận tải gặp khó khăn do giá xăng dầu tăng.