Hiện nay, tại các địa bàn miền Trung, mưa đã ngưng, lũ cũng đã rút nhưng để lại sau đó là bùn đất và rác khắp nơi. Cuộc sống của người dân vùng lũ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nguy cơ dịch bệnh là rất cao. Hiện nay, cán bộ, chiến sĩ LLVT tại các địa phương đang tích cực triển khai nhiều hoạt động khắc phục hậu quả mưa lũ và giúp dân sớm ổn định cuộc sống.