Trong bối cảnh khó khăn do tình hình dịch Covid-19, các địa phương trên cả nước đã tung ra hàng loạt sản phẩm hấp dẫn nhằm kích cầu du lịch.