Chưa đến Tết, nhưng căn bếp nhiều nơi luôn sáng đèn thâu đêm để những nồi bánh chứng - trong thời gian sớm nhất - đến được với bà con vùng lũ Quảng Bình.