Sản xuất trang thiết bị vũ khí quân sự ở các nhà máy công nghiệp quốc phòng không chỉ đòi hỏi sự tháo vát, sức khỏe của những nam công nhân mà còn cần đến sự cẩn trọng, tỉ mỉ và khéo léo của những công nhân nữ. Đảm nhận công việc ở những vị trí đặc thù đã góp phần tôi rèn những "nữ lính thợ" sự cẩn thận, gọn gàng, ngăn nắp. Họ âm thầm ngày đêm làm việc bên những cỗ máy, ở những phân xưởng, những dây chuyền máy móc hiện đại, đóng góp không nhỏ vào quá trình sản xuất các trang thiết bị, khí tài quân sự phục vụ quân đội.