Mời quý vị cùng đến với lịch sử Cuba hiện đại và câu chuyện về mối quan hệ hữu nghị Việt Nam - Cuba trong chương trình Kính tiềm vọng: "La Habana trong trái tim Hà Nội - Phần 3".