Kính mời quý vị khán giả và các đồng chí đón xem Kính tiềm vọng: Chất thép - Phần 3 phát sóng trên Kênh Truyền hình Quốc Phòng Việt Nam.