Chiến dịch Biên giới năm 1950, lần đầu tiên Quân đội nhân dân Việt Nam tiến hành chiến thuật vây điểm, diệt viện, tiến công và bức rút một loạt đồn bốt của quân Pháp dọc tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc trên đường số 4 từ Cao Bằng đến Lạng Sơn. Phát huy thắng lợi chiến dịch, quân ta tiếp tục tiến công và giải phóng các đồn bốt còn lại ở phía Đông biên giới. Trong số đó, đồn Bình Liêu trên địa phận tỉnh Quảng Ninh ngày nay là mục tiêu của Trung đoàn 174. Trận đánh đồn Bình Liêu ghi nhận công lao của Sáu Nhật, Đại đội trưởng Đại đội Trinh sát Trung đoàn.