Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, một trận đánh đặc biệt được thực hiện bởi một trong những đơn vị chủ lực đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam được dẫn dắt bởi những vị chỉ huy chiến trường nổi tiếng, Lê Trọng Tấn, Cao Văn Khánh, Vũ Lăng. Với sự tham gia của những tên tuổi hàng đầu nền văn nghệ kháng chiến như Nguyễn Tuân, Tô Hoài, Chính Hữu, Tố Hữu, Lê Ngọc Trác. Đây sẽ là một bộ phim về chiến thắng Đại Bục và là trận đánh Đại Bục chưa từng được kể.