Một khó báu bí ẩn gồm 12 chiếc hộp được chôn giấu ngay tại Hoa Kỳ. Nhưng bạn có dám khi những người từng khám phá ra một trong những chiếc hộp không có kết quả tốt? Mời quý vị và các bạn cùng với nhà khảo cổ học đầy tham vọng khám phá kho báu bí ẩn nguy hiểm này.