Người ta nói rằng "trong những lúc tuyệt vọng, sẽ có những biện pháp tuyệt vọng", và ở cuộc đại suy thoái, một người Úc có tên Lasseter gắn liền với một trong những điều táo bạo nhất và cũng là cuộc thám hiểm dũng cảm nhất mọi thời đại. Anh ta đã trở thành nhà thám hiểm huyền thoại của Úc, tương đương với Daniel Boone.