Một kho báu khổng lồ gồm nhiều vàng bạc châu báu, những kiệt tác nghệ thuật cổ đại của các nước Bắc Phi, Ả Rập mà Thống chế quân đội phát xít Đức Erwin Rommel cướp được trong Chiến tranh thế giới thứ II đã tốn không biết bao nhiêu giấy mực, máu và thời gian tìm kiếm. Tuy nhiên, cho đến nay, kho báu "phi nghĩa" này vẫn còn là một bí ẩn lớn đối với thế giới.