Hòm giao ước là biểu tượng lớn nhất trong di tích khảo cổ học lịch sử, một đối tượng đáng kinh ngạc về tầm quan trọng của tôn giáo. Theo truyền thuyết, nó có sức mạnh không thể tưởng tượng, trong Kinh Cựu ước, Moses trở lại từ đầu núi Sinai với những viên đá được giao từ chính Đức Chúa trời. Trên chúng có ghi những điều răn, một giao ước vĩnh cửu giữa con người và đấng toàn năng. Chúng được giữ linh thiêng trong một chiếc rương bọc vàng được gọi là Ark.