Mời quý vị cùng nhà khảo cổ học đến Italia để theo dõi và tìm kiếm sự thật vô giá nhất của những kho báu bị đánh cắp trong lịch sử trong chương trình Hành trình khám phá phát sóng ngày 7/1/2021 trên Kệnh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam.