Theo thông tin từ các địa phương Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, có khoảng hơn 1 triệu học sinh đã được cho nghỉ học để tránh bão số 4.