Dù tổ hợp Khoa học tự nhiên - Khoa học xã hội đã bước vào năm thứ 2, nhưng các trường vẫn đang loay hoay, xoay sở để cố gắng dạy được môn tích hợp. Bởi để một giáo viên dạy được kiến thức từ đơn môn thành liên môn: 2 đến 3 môn học là điều không dễ dàng, trong khi việc bồi dưỡng, tập huấn để dạy tích hợp thì cũng chưa hoàn thành hay quá chóng vánh khiến giáo viên gặp khó.