Thưa quý khán giả và các đồng chí, Thời gian qua, nhiều di sản kiến trúc hàng trăm năm tuổi tại khu phố cổ Hà Nội đã được trùng tu, bảo tồn. Không “bảo tàng hóa”, các công trình này được “đánh thức” với những hoạt động văn hóa, sáng tạo, thu hút đông đảo công chúng, mang đến cho di sản đời sống mới và hòa vào dòng chảy đương đại. Đây cũng chính là nền tảng quan trọng để phát triển công nghiệp văn hóa của Thủ đô.