Số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, tháng 8 vừa qua, xuất khẩu rau quả của Việt Nam đã lấy lại đà tăng trưởng mạnh, đạt gần 273 triệu USD.