Mưa lớn nhiều ngày qua khiến nước lũ tràn về đã gây ra ngập lụt nhiều khu vực trũng, thấp trên địa bàn huyện Chương Mỹ và Mỹ Đức, thành phố Hà Nội. Với tinh thần khẩn trương, chạy đua với thời gian, cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy quân sự các huyện Chương Mỹ, Mỹ Đức và các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn đã triển khai nhiều phương án giúp người dân khắc phục hậu quả mưa lũ. Và đây là một trong những hình ảnh bộ đội giúp dân đắp đê Bùi trưa ngày 10/9 vừa qua.