Năm học mới vừa bắt đầu, toàn xã hội lại quan tâm nhiều hơn đến vấn đề cơ sở vật chất trường lớp. Bên cạnh đó, có một thực tế là dù xây trường mới, nhưng đội ngũ giáo viên ở đâu để đáp ứng lại là một bài toán đối với các cấp các ngành. Không chỉ ở những nơi miền núi, mà ngay cả đồng bằng, thành phố cũng thiếu giáo viên. Không có biên chế, nhiều trường đành phải thuê giáo viên hợp đồng, nhưng cũng rất khó để có đủ số giáo viên cần thiết.