Khối lượng công việc lớn, áp lực nhiều, trách nhiệm cao, mỗi ca trực cấp cứu của bác sĩ kéo dài từ 17 giờ chiều hôm trước đến 7 giờ sáng hôm sau. Tuy nhiên, mức phụ cấp hiện nay chưa tương xứng với khối lượng và áp lực công việc như vậy. Trong điều kiện khó khăn, nhưng các bác sĩ bệnh viện tuyến cuối tại Đà Nẵng vẫn nỗ lực hết sức để cứu người, thực hiện nghĩa cử cao đẹp của người thầy thuốc.