Theo kế hoạch chung, đến 17h hôm nay, 17/9/2022, tất cả trường đại học phải công bố điểm chuẩn năm 2022. Trước đó, các trường đại học đã bắt đầu công bố điểm chuẩn sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo kết thúc việc lọc ảo.