Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh loạt lãi suất điều hành, trong đó có tăng trần lãi suất tiền gửi. Quyết định này có hiệu lực từ hôm nay (23/9/2022).