Những năm qua, tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn và tuyến biên giới do Đồn Biên phòng Đắc Pờ-ring, Bộ đội Biên phòng Quảng Nam quản lý luôn ổn định, an ninh biên giới được giữ vững. Có được kết quả này là nhờ cán bộ, chiến sỹ Đồn đã tích cực phối hợp cùng chính quyền địa phương triển khai nhiều mô hình đảm bảo an ninh trật tự, giữ gìn bình yên cuộc sống nơi biên giới. Một trong số đó là mô hình “Tiếng mõ an ninh thôn bản”.