Bão mạnh sắp đổ bộ, vào lúc này, việc tìm các địa điểm an toàn để tránh trú bão là mối quan tâm chung của người dân tại nhiều địa phương thuộc các tỉnh miền Trung. Ở xã Bình Hảo, huyện Bình Sơn của tỉnh Quảng Ngãi, có một câu chuyện hay về những chiếc hầm trú bão được người dân tự xây dựng. Hàm trú bão đã giúp họ an toàn quan nhiều cơn bão đổ bộ vào làng biển.