Để ca ngợi những nghề tinh hoa của đất Thăng Long, người xưa có câu “Lĩnh Hoa Yên Thái, đồ gốm Bát Tràng, thợ vàng Định Công, thợ đồng Ngũ Xã”. Sự tinh xảo trong mỗi sản phẩm của người dân Ngũ Xã đã làm nên thương hiệu làng đúc đồng nức tiếng thành Thăng Long lúc bấy giờ và được lưu truyền hàng trăm năm cho đến ngày nay. Tuy nhiên sự phát triển của xã hội hiện đại cùng cơ chế thị trường cũng đặt ra không ít thách thức trong việc gìn giữ nghề tinh hoa bậc nhất của Hà Nội xưa.