Mời quý vị và các đồng chí cùng theo dõi chương trình Biển đảo Tổ quốc số phát sóng ngày 26/10 để có thêm hiểu biết về những giá trị văn hóa của các làng chài ven biển của đất nước.