Lữ Đoàn 680 Vùng 3 Hải quân được biên chế vũ khí, trang bị hiện đại để đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ tác chiến bảo vệ chủ quyền biển đảo trong tình hình mới. Lữ đoàn thường xuyên làm tốt công tác giáo dục truyền thống, chủ động khắc phục khó khăn, khai thác và làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật, hoàn thành tốt công việc được giao. Góp phần cùng các lực lượng trong toàn vùng 3 Hải quân bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc và xây dựng Lữ Đoàn cách mạng, tinh nhuệ, hiện đại.