Ngày mùng 7 tháng 9 năm 1958 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đến thăm nói chuyện với cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ Trường sĩ quan Hậu cần. Tròn 60 năm đã trôi qua, nhưng sự kiện Bác đến thăm cùng với những lời dạy bảo ân cần của Người đã trở thành niềm tự hào như ngọn lửa thắp sáng truyền thống của Học viện Hậu cần ngày nay.