Cố Thượng tướng Đinh Đức Thiện tên thật là Phan Đình Dinh, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và là Cục trưởng đầu tiên của Cục Vận tải từ năm 1949. Ông được ví như người “anh cả” của ngành Vận tải quân sự, “người thầy” của công tác vận tải trong chiến tranh, bởi ngay trong lúc khó khăn, gian nguy nhất, ông vẫn kiên trì phương thức sử dụng cơ giới và có những đề xuất táo bạo để công tác vận tải phát huy hiệu quả. Cuộc đời, sự nghiệp của đồng chí Đinh Đức Thiện từ một chiến sĩ cách mạng trung kiên trở thành một vị tướng Hậu Cần tài trí, một nhà lãnh đạo xuất sắc có nhiều công lao. Ông thực sự là tấm gương sáng cho thế hế cán bộ, chiến sĩ trong quân đội nói chung và ngành Hậu cần quân đội nói riêng học tập và noi theo.