Ngành Quân giới, nay là ngành Công nghiệp Quốc phòng đã trải qua quá trình phát triển hơn 73 năm với rất nhiều  dấu ấn lịch sử, những kỷ vật thiêng liêng gắn liền những chiến công như minh chứng cho sự đóng góp, cống hiến của ngành Quân giới đối với Quân đội với dân với nước.