Ngay sau khi Quốc Hội phê chuẩn Hiệp định thương mại tự do Việt Nam EU (EVFTA) thì nhiều ngành hàng nông sản có lợi thế tận dụng cơ hội đi vào thị trường Châu Âu, trong đó đặc biệt là gạo.