Phát biểu kết luận tại Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ 4 diễn ra sáng nay ngày 13/7, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị Đảng bộ Quân đội làm gương, làm mẫu về mọi mặt trong toàn Đảng. Tổng Bí thư cũng chúc mừng toàn quân với kết quả đạt được 6 tháng đầu năm.